Meddwl am Werthu? Rydym yn gwerthuso ac yn prisio eitemau ar-lein heb rwymedigaeth. Ble bynnag y byddwch chi! Gwerthusiadau Digidol

Ben Rogers Jones BA (Anrh)

HYNAFOLION A CHELF GYMREIG & ARBENIGWR HEN BETHAU’R BYD CHWARAEON

2 S2 A0246

Mae Ben Rogers Jones wedi bod gyda’r cwmni ers 2001 ac mae bellach yn goruchwylio’r Arwerthiant Cymreig sy’n cael ei chynnal deirgwaith y flwyddyn ac sy’n cynnwys Celf Gymreig, Hen Bethau Cymreig a serameg Cymreig. Mae hyn yn cynnwys asesu a gwerthuso celf Gymreig, porslen Nantgarw ac Abertawe, hen bethau Cymreig ac eitemau o ddiddordeb Cymreig.

Mae hefyd yn ymchwilydd, gwerthuswr a chatalogydd ar gyfer hen bethau chwaraeon gyda diddordeb arbennig mewn rygbi'r undeb.

Er ei fod wedi'i leoli yng Nghaerdydd, mae'n ymweld â chleientiaid ledled y DU a thramor.

Mae’n siaradwr Cymraeg ail iaith.

Mae’n codi arian yn rheolaidd i Llamau UK a City Hospice (Caerdydd) tra ei fod hefyd wedi codi arian gwerthfawr i Gancr y Fron Cymru, Forget-me-Not Chorus, Aloud, Shelter Cymru, RNIB (Cymru) a Tenovus.

Mae Ben wedi ymddangos neu wedi cyfrannu at raglenni teledu gan gynnwys 'Bargain Hunt' a 'Flog It!' y BBC, 'Heno' ac 'Agor y Clo' ar S4C ymysg eraill.

Llwyddiannau Diweddar

Researched the historical England International Rugby Union Collection from the Birkett Family

£57,000

Ei J G Birkett England International Rugby cap sold 6000

The Welsh Sale

Secured the sale of 'Salem' by private treaty to the National Library of Wales in 2019

Price undisclosed

Salem II sold to National Library of Wales

Sold the highest auction price for a painting by Sir Kyffin Williams RA

£60,000

Kw 60k

Researched and negotiated the auction of a JMW Turner sketch

£30,000

Jmw turner 30k

Rugby Antiques

Researched and sold the world record for a rugby antique which also stands as the highest price for any sporting apparel at a UK auction

£180,000

Fe0227a0 48ad 4d81 a87a 9fac46bb49e5

Sold the Cwmtwrch RFC collection of match-worn rugby jerseys

£45,000

Danny blanchflowers Northern Ireland shirt from the Cwmtwrch collection 1500

Sold a 1905 NZ All Blacks jersey

£39,000

Jum Turtills New Zealand Jersey 39000

Sold former Wales captain Norman Gale's collection of International jerseys

£12,540

IMG 4852

Sold Victorian England International rugby jersey

£24,500

AN HISTORIC ENGLAND RUGBY UNION INTERNATIONAL JERSEY WORN BY QUAKER FRANCIS HUGH FOX CAPTAIN IN THEIR 1890 VICTORY OVER SCOTLAND 24500

Discovered, researched and sold an early rugby laws book

£13,000

89675461 rugbyrulescomp

Sold Sir Gareth Edwards' 1977 Triple Crown jersey

£6,000

Gareth Edwards Shirt

Other Notable Sales

L S Lowry Miniature

£65,000

Lowry 65000

Cinema Posters

£72,000

One of the posters from a collection stagecoach sold 31k

Erthyglau nodwedd wedi'u hysgrifennu gan Ben Rogers Jones BA (Anrh)

Articles & features written by Ben Rogers Jones BA (Anrh)

Imminent Auctions

15313 0

Jewellery & Collectables

28 Mehefin 2022 10:00 YB
Bae Colwyn

Canlyniadau

14865 0

Jewellery & Collectables

1 Gorffennaf 2022 10:00 YB
Caerdydd

Pori & Bidio

Fine Art & Interiors

5 Gorffennaf 2022 10:00 YB
Bae Colwyn
Gwahoddir eitemau

Cyflwyno eitemau

Subscribe to our catalogue alerts