Meddwl am Werthu? Rydym yn gwerthuso ac yn prisio eitemau ar-lein heb rwymedigaeth. Ble bynnag y byddwch chi! Gwerthusiadau Digidol

Swyddfa Gorllewin Cymru

Yr Hên Ficerdy, Teras Picton, Caerfyrddin, SA31 3BT

01267 468282

For an assesment of items for potential auction, or values for probate or insurance

RJ Region Map West Wales

Charles Hampshire LLB (Anrh)
ARWERTHWR RHANBARTHOL GORLLEWIN CYMRU, PRISIWR GEMWAITH, ORIORAU A CHWISGI

+447732434120

For all other enquiries

Charles Hampshire
ch@rjauctions.co.uk

Morganna Hampshire - Office Manager
mh@rjauctions.co.uk

Subscribe to our catalogue alerts