Meddwl am Werthu? Rydym yn gwerthuso ac yn prisio eitemau ar-lein heb rwymedigaeth. Ble bynnag y byddwch chi! Gwerthusiadau Digidol

Pethau Casgladwy a Chofiadwy

Mae’r farchnad am Nwyddau Casgliadwy a Chofiadwy wedi cynyddu’n sydyn dros y deng mlynedd diwethaf, ac mae gennym ni bedigri o’r radd uchaf mewn arwerthu eitemau o’r math yma.

Mae ein profiad yn ymestyn i lofnodion, posteri sinema a cherddoriaeth; eitemau’n ymwneud â'r Beatles fel llofnodion neu bosteri; medalau milwrol a hen bethau milwrol, dillad vintage, eitemau chwaraeon ac yn fwy adnabyddus efallai, hen bethau sy'n ymwneud â rygbi'r undeb lle rydym wedi torri sawl record byd yn ein harwerthiannau.


Crys Rygbi Crysau Duon Seland Newydd

Wedi'i werthu ym mis Hydref 2015. Ar hyn o bryd, dyma’r record byd am y pris uchaf mewn ocsiwn am grys rygbi

£180,000

Fe0227a0 48ad 4d81 a87a 9fac46bb49e5

Rydym yn gwerthu pethau casgladwy a phethau cofiadwy ym mhob arwerthiant Vintage a Hen Bethau yng Nghaerdydd ac ym Mae Colwyn, tra bod eitemau pwysig neu gasgliadau sylweddol yn aml yn cael eu dewis ar gyfer ein harwerthiant Dewisiadau a Chasgliadau, deirgwaith y flwyddyn.

Isod mae rhai erthyglau sy'n ymwneud â'r farchnad hon, ynghyd â delweddau a phrisiau eitemau a werthwyd ganddom.

Our Expertise

Imminent Auctions

Image 16th june

Jewellery, Collectables & Fine Art

18 Mehefin 2024 10:00 YB
Bae Colwyn

Pori & Bidio

63530c4f efe4 4cbc ac3d 354e58f543fa

Jewellery & Collectables

28 Mehefin 2024 10:00 YB
Caerdydd
Arlein yn Fuan

IMG 9659

The Club House

1 Gorffennaf 2024 10:00 YB
Caerdydd
Arlein yn Fuan

Subscribe to our catalogue alerts