Meddwl am Werthu? Rydym yn gwerthuso ac yn prisio eitemau ar-lein heb rwymedigaeth. Ble bynnag y byddwch chi! Gwerthusiadau Digidol

Hen bethau Prydeinig ac Ewropeaidd, Dodrefn a Chelf Gain

Rydym yn ffodus i drin eitemau hardd, diddorol a phrin sy'n tarddu o bob rhan o'r DU a'r Cyfandir. Mae'n arferol i dderbyn cynigon arnynt o bob rhan o'r DU ac o lawer o wahanol wledydd Ewropeaidd ym mhob arwerthiant.

Mae ein harwerthiant Vintage a Hen Bethau a gynhelir yn rheolaidd yng Ngogledd a De Cymru yn cynnwys gemwaith Prydeinig ac Ewropeaidd, darnau arian, oriorau, nwyddau casgladwy, lluniau, cerameg, clociau a dodrefn.

Mae’r goreuon yn eu mysg yn cael eu dewis ar gyfer ein harwerthiant Dewisiadau a Chasgliadau sy’n cael ei chynnal deirgwaith y flwyddyn yng Nghaerdydd. Gellir cynnig eitemau ar gyfer yr arwerthiant hwn drwy ein timau yn y Gogledd neu yn Ne Cymru.

Isod mae erthyglau yn ymwneud â Hen Bethau Prydeinig ac Ewropeaidd a Chelfyddyd Gain gyda chofnod o’r eitemau a’u prisiau a werthwyd yn y categori hwn.

Our Expertise

Imminent Auctions

Image 16th june

Jewellery, Collectables & Fine Art

18 Mehefin 2024 10:00 YB
Bae Colwyn

Pori & Bidio

63530c4f efe4 4cbc ac3d 354e58f543fa

Jewellery & Collectables

28 Mehefin 2024 10:00 YB
Caerdydd
Arlein yn Fuan

IMG 9659

The Club House

1 Gorffennaf 2024 10:00 YB
Caerdydd
Arlein yn Fuan

Subscribe to our catalogue alerts