Meddwl am Werthu? Rydym yn gwerthuso ac yn prisio eitemau ar-lein heb rwymedigaeth. Ble bynnag y byddwch chi! Gwerthusiadau Digidol

Philip Keith BSC (Anrh)

ARBENIGWR CELFYDDYD ASIAIDD A LLWYTHOL & ARWERTHWR A PHRISIWR RHANBARTHOL

Philip keith

Philip yw ein harwerthwr a’n prisiwr rhanbarthol ar gyfer De Cymru, yn gofalu ar ôl pob ardal i’r dwyrain o Abertawe, tuag at y ffin â Lloegr ac i’r gogledd i ran ddwyreiniol Canolbarth Cymru. Philip hefyd yw ein harbenigwr ar weithiau celf a serameg Ddwyreiniol a chelf Lwythol.

Mae gan Philip dros 30 mlynedd o brofiad yn y busnes arwerthu, yn gweithio i Arwerthwyr rhanbarthol a rhyngwladol. Treuliodd ei flynyddoedd cynnar yn y Dwyrain Pell ac fe arweiniodd hynny at radd mewn Anthropoleg yng Ngholeg Prifysgol Llundain. Yn dilyn hynny, bu’n treulio blynyddoedd lawer yn catalogio Celf Asiaidd, Celf Lwythol a Byd Natur i gwmni arwerthu Bonhams yn Llundain. Roedd yn cynnal arwerthiannau yn Singapôr, Sydney ac Efrog Newydd, ac yn delio â chleientiaid yn Awstralia, yr Unol Daleithiau, Ewrop, De-ddwyrain Asia a Hong Kong. Fe ehangodd Philip ei arbenigedd pan ddaeth yn Brisiwr Cyffredinol, gan ymgymryd â Phrisiadau yswiriant proffesiynol ysgrifenedig ar gyfer Amgueddfeydd cenedlaethol a rhanbarthol ac eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ynghyd â Phrisiadau profiant ar gyfer cyfreithwyr ac ysgutorion ystadau.

Fe symudodd Philip gyda’i deulu i Benarth ger Caerdydd yn 2001 a pharhaodd i ehangu ei arbenigedd mewn dodrefn Cymreig a chelf Gymreig gan weithio o swyddfa Bonhams yng nghanol Caerdydd. Mae'n gydawdur 'Tribal Art – The Essential World Guide' a gyhoeddwyd gan DK/Price Guide Co. Mae wedi rhoi benthyg eitemau o'i gasgliad i ITV, wedi ymddangos fel arbenigwr ar S4C ac wedi bod ar bwyllgor archwilio ac asesu Ffair Celfyddyd Gain Olympia.

Mae uchafbwyntiau arwerthu gyrfa Philip hyd yn hyn yn cynnwys llestr celadon Tsieineaidd ymerodrol (HK$17.3 miliwn), llestr ymerodrol Famille Rose o Tsieina (HK$5.4 miliwn), Cerfluniau Ben Enwonwu i’r ‘Daily Mirror’ (£361,000), ffon Polynesaidd o Ynysoedd y Marquesas ($75,000), Darlun gan L.S. Lowry (£80,000), paentiad olew gan Harold Harvey (£52,000), a chomôd argaenwaith Louis XIV (£53,000), y mwyafrif ohonynt a ddarganfuwyd yng Nghymru.

Mae diddordebau Philip yn cynnwys casglu paentiadau Affricanaidd modern a chelf lwythol draddodiadol, ymweld ag amgueddfeydd, teithio dramor, chwarae tenis, syrffio (yn wael), a bragu cwrw.

Erthyglau nodwedd wedi'u hysgrifennu gan Philip Keith BSC (Anrh)

Articles & features written by Philip Keith BSC (Anrh)

Imminent Auctions

Kyffin COLLAGE2

Jewellery & Collectables

7 Mehefin 2022 10:00 YB
Bae Colwyn

IMG 6212

Fine Art & Interiors

10 Mehefin 2022 10:00 YB
Caerdydd
Gwahoddir eitemau

Cyflwyno eitemau

Fine Art & Interiors

21 Mehefin 2022 10:00 YB
Bae Colwyn
Gwahoddir eitemau

Cyflwyno eitemau

Subscribe to our catalogue alerts