Meddwl am Werthu? Rydym yn gwerthuso ac yn prisio eitemau ar-lein heb rwymedigaeth. Ble bynnag y byddwch chi! Gwerthusiadau Digidol

Charles Hampshire LLB (Anrh)

ARWERTHWR RHANBARTHOL GORLLEWIN CYMRU, PRISIWR GEMWAITH, ORIORAU A CHWISGI

2 S2 A0201

Wedi’i leoli yn yr Hen Ficerdy yng Nghaerfyrddin, Charles yw ein harwerthwr a’n prisiwr rhanbarthol ar gyfer Gorllewin Cymru ac mae’n ymweld â chleientiaid yn Abertawe, Sir Benfro ac ar hyd yr arfordir i fyny tuag at Aberystwyth.

Mae arwerthu yng ngwaed Charles hefyd, gan ei fod yn dilyn ôl troed ei dad fel arwerthwr a phrisiwr. Mae’n gwasanaethu rhanbarthau prydferth De Orllewin Cymru ar gyfer Arwerthwyr Rogers Jones. Mae ei ardal eiddigeddus yn cynnwys Abertawe a’r Gŵyr, sir Gaerfyrddin, sir Benfro, a Cheredigion. Mae Charles yn brisiwr cyffredinol gyda diddordeb arbenigol mewn gemwaith, oriorau, darnau arian, gwinoedd , whisgi a chylchgronau comics.

Ers cwblhau gradd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2008, mae Charles wedi byw a gweithio yng Ngorllewin Cymru gan fyw tafliad carreg o Gaerfyrddin gyda'i wraig a’u dau o blant.

Yn 2010 enillodd Charles deitl ‘Arwerthwr y Flwyddyn’ Cymdeithas Genedlaethol y Priswyr ac Arwerthwyr (NAVA) a hynny yn ystod ei flwyddyn gyntaf ar y rostrwm. Mae hefyd yn gyn-aelod o’r pwyllgor ac yn hyfforddwr ymgynghorol i NAVA, gan hyrwyddo proffesiynoldeb a safonau uchel ledled ein diwydiant a chynorthwyo arwerthwyr newydd i ddod yn weithwyr proffesiynol medrus a chymwys.

Ei ddarganfyddiad mwyaf cofiadwy hyd yn hyn oedd llu o oriorau chwaraeon o fri, a ddarganfuwyd yn ystod ymweliad arferol ag Abertawe. Roedd y casgliad yn cynnwys chwe model Rolex ac enghreifftiau gan Breitling, Cartier, ac Omega. Gwerthodd y grŵp cyfan am dros £100,000 pan ddaethant o dan y morthwyl yng Nghaerdydd.

I ffwrdd o'r ystafell arwerthu, mae Charles yn gefnogwr brwd o Arsenal a’r Exeter Chiefs, yn chwaraewr sboncen yn hyderus ac yn un sydd wrth ei fodd ar y cwrs golff lleol. Ei hoff ddiddordeb yw treulio amser gyda'i deulu ifanc ar draethau godidog Gorllewin Cymru.

Llwyddiannau Diweddar

Discovered, researched and sold 'Dirty Dozen' Grana British Military wristwatch

£18,000 - Auction Record

518 1

Honoured to handle, research and sell Wing-Commander Rex Southern Sanders OBE WWII Medal Group

£16,000

Rex Sanders

The Old Vicarage

Our new prestigious valuation and consignment offices set on the edge of Carmarthen Town. Opened in January 2021, the Vicarage will increase our services to our west Wales based clients acting as an entry point for our comprehensive calendar of sales in Cardiff, while providing a safe and secure collection point for purchases.

The Old Vicarage

Rolex Daytona 'Big Red' discovered, researched and sold

£46,000

Jewellery watches header

Discovered, researched and sold rare 18th century 'Memento Mori' mourning ring

£4200 + BP

18th Century Mourning Ring

John Piper 'St Davids Cathedral' discovered for Ben Rogers Jones and The Welsh Sale

£19,000

John Piper

Discovered, researched and sold Harry Potter and the Philosopher's Stone 1st Edition paperback

£3800

Harry

Discovered, researched and sold 'barn-find' 1963 Austin Mark I Mini with cherished number plate

£8,800

Austin Mini 1963 Consigned Pembrokeshire 8800 BP

Discovered, researched and sold 'barn-find' 1954 MG TF LDK 5

£8600 + BP

MG TF

Articles & features written by Charles Hampshire LLB (Anrh)

Imminent Auctions

IMG 0247

Jewellery, Collectables & Fine Art

16 Ebrill 2024 10:00 YB
Bae Colwyn

Pori & Bidio

42200 1

The Welsh Sale

27 Ebrill 2024 10:00 YB
Caerdydd

Pori & Bidio

Fine Art & Interiors

30 Ebrill 2024 10:00 YB
Bae Colwyn
Gwahoddir eitemau

Cyflwyno eitemau

Subscribe to our catalogue alerts