Meddwl am Werthu? Rydym yn gwerthuso ac yn prisio eitemau ar-lein heb rwymedigaeth. Ble bynnag y byddwch chi! Gwerthusiadau Digidol

Gwerthu / Gwerthuso Digidol

Fel arwerthwyr o fri rhyngwladol, rydym yn darparu'r lefel uchaf o wasanaeth i brynwyr a gwerthwyr fel ei gilydd. Rydym yn gweithredu mewn ffordd dryloyw, syml a chyfeillgar, gan sicrhau bod eich profiad mor bleserus a phroffidiol â phosibl.

Rydym yn cyflawni’r prisiau marchnad gorau yn ein hystafelloedd arwerthu prysur a phoblogaidd, sy’n denu prynwyr o bob rhan o’r DU a thramor.

Rydym yn teimlo’n gryf am gyflwyno eich nwyddau yn y ffordd orau bosibl. Mae hyn yn cynnwys ymchwil arbenigol.

Er mwyn tawelwch meddwl llwyr, gallwch fanteisio ar ein gwasanaeth casglu o unrhyw le yn y DU, beth bynnag fo'r eitem(au).

Yn aml gall ein tîm gasglu eitemau a chasgliadau gwerthfawr o unrhyw le yn ddi-dâl.

I ddechrau'r broses werthu, byddai angen i ni weld beth rydych chi'n ystyried ei werthu yn gyntaf. Gellir anfon lluniau o'r eitemau atom drwy'r wefan neu drwy e-bost at brj@rjauctions.co.uk

Rydym hefyd yn cynnig galwadau Zoom neu alwadau FaceTime, neu gallwn ddarparu rhif ffôn symudol i chi anfon delweddau - pa bynnag ddull sydd fwyaf addas i chi.

I ddechrau'r broses, gofynnwn i chi lenwi'r ffurflen isod. Yna byddwn yn cysylltu â chi ar frys, fel arfer o fewn 24 awr.

Os oes gennych lawer o eitemau (neu eiddo i'w glirio), yna nodwch hyn ar y ffurflen yn hytrach na rhestru eitemau - byddwn wedyn yn galw i drafod. Lle mae llawer o eitemau, efallai y byddem yn cynnig ymweliad â'r eiddo.

(including dimensions and condition)
(the history of the item before your ownership)
(maximum 5 images, total 6Mb)

Imminent Auctions

Kyffin COLLAGE2

Jewellery & Collectables

7 Mehefin 2022 10:00 YB
Bae Colwyn

IMG 6212

Fine Art & Interiors

10 Mehefin 2022 10:00 YB
Caerdydd
Gwahoddir eitemau

Cyflwyno eitemau

Fine Art & Interiors

21 Mehefin 2022 10:00 YB
Bae Colwyn
Gwahoddir eitemau

Cyflwyno eitemau

Subscribe to our catalogue alerts