Meddwl am Werthu? Rydym yn gwerthuso ac yn prisio eitemau ar-lein heb rwymedigaeth. Ble bynnag y byddwch chi! Gwerthusiadau Digidol

David Rogers Jones

YMGYNGHORYDD AC ARWERTHWR RHANBARTHOL

2 S2 A0230

Sefydlodd David Rogers Jones y cwmni yn 1992 ac mae wedi bod yn arwerthwr a phrisiwr ers 60 mlynedd.

Mae David bellach yn gweithio fel prisiwr rhanbarthol rhan-amser yng Ngogledd Cymru, o ystafell arwerthu Bae Colwyn. Dros y blynyddoedd, mae wedi cyfrannu at lawer o raglenni teledu a radio, yn y Gymraeg a’r Saesneg. Cyhoeddwyd cofiannau David yn 2013 a rhoddwyd yr elw a godwyd i elusen. Mae profiad a gwybodaeth David yn eang ac yn cwmpasu pob math o hen bethau a chelfyddyd gain. Mae'n cynnal prisiadau ar gyfer yswiriant a phrofiant yn ogystal ag ar gyfer gwerthu mewn ocsiwn.

Welsh gold used in Meghan Markle's engagement ring sold at auction

£44,000

Gold nuggets

Rare Beatles concert poster from North Wales tour put up for auction by folk singer Mary Hopkin

28000

Christopher Dresser Wedgwood planter 'lucky find'

£8,500

8500

Anglesey minister called 'Lloyd George's chaplain' silver goes up for auction

3900

Imminent Auctions

Kyffin COLLAGE2

Jewellery & Collectables

7 Mehefin 2022 10:00 YB
Bae Colwyn

IMG 6212

Fine Art & Interiors

10 Mehefin 2022 10:00 YB
Caerdydd
Gwahoddir eitemau

Cyflwyno eitemau

Fine Art & Interiors

21 Mehefin 2022 10:00 YB
Bae Colwyn
Gwahoddir eitemau

Cyflwyno eitemau

Subscribe to our catalogue alerts