Meddwl am Werthu? Rydym yn gwerthuso ac yn prisio eitemau ar-lein heb rwymedigaeth. Ble bynnag y byddwch chi! Gwerthusiadau Digidol

Rogers Jones & Co at Gregynog Hall

Our new mid-Wales / Borders office at Gregynog opens in July 2024.

Please contact brj@rjauctions.co.uk

Imminent Auctions

Image 16th june

Jewellery, Collectables & Fine Art

18 Mehefin 2024 10:00 YB
Bae Colwyn

Pori & Bidio

63530c4f efe4 4cbc ac3d 354e58f543fa

Jewellery & Collectables

28 Mehefin 2024 10:00 YB
Caerdydd
Arlein yn Fuan

IMG 9659

The Club House

1 Gorffennaf 2024 10:00 YB
Caerdydd
Arlein yn Fuan

Subscribe to our catalogue alerts