Meddwl am Werthu? Rydym yn gwerthuso ac yn prisio eitemau ar-lein heb rwymedigaeth. Ble bynnag y byddwch chi! Gwerthusiadau Digidol

Prisiadau Gwerthu Arwerthiant

Os hoffech i ni brisio eitemau ar gyfer eu cynnwys o bosibl yn un o’n harwerthiannau, yna defnyddiwch y ffurflen isod.

Cofiwch gynnwys cymaint o fanylion am y gwrthrych â phosibl. Yna bydd eich ymholiad yn cael ei anfon ymlaen at y prisiwr priodol a fydd yn cysylltu â chi'n uniongyrchol. Dylech glywed yn ôl o fewn ychydig ddyddiau.

Fel arall, ffoniwch ni yn unrhyw un o'n tri lleoliad i drafod eich eitemau ac i drefnu prisiad posib mewn person.

Rhoddir prisiadau at ddiben gwerthu heb bwysau i werthu, ac ni chodir ffi arnoch chi ar yr amod eich bod yn ystyried gwerthu.

(including dimensions and condition)
(the history of the item before your ownership)
(maximum 5 images, total 6Mb)

Imminent Auctions

Kyffin COLLAGE2

Jewellery & Collectables

7 Mehefin 2022 10:00 YB
Bae Colwyn

IMG 6212

Fine Art & Interiors

10 Mehefin 2022 10:00 YB
Caerdydd
Gwahoddir eitemau

Cyflwyno eitemau

Fine Art & Interiors

21 Mehefin 2022 10:00 YB
Bae Colwyn
Gwahoddir eitemau

Cyflwyno eitemau

Subscribe to our catalogue alerts