Meddwl am Werthu? Rydym yn gwerthuso ac yn prisio eitemau ar-lein heb rwymedigaeth. Ble bynnag y byddwch chi! Gwerthusiadau Digidol

Welsh Sale Surprises

The third and final Welsh Sale on November 19th recorded a few surprises!

Lot 414

Ifor Pritchard

£3400

414

Lot 58

Edgar Holloway

£2600

58

Lot 417

Tom Gerrard

£3600

417

Lot 488

Ceri Richards

£14,000

488

Lot 527

Swansea Porcelain

£5200

527

Lot 565

Horace Elliott

£6500

565

Imminent Auctions

The Clubhouse Slider RJ

The Club House

1 Mawrth 2024 10:00 YB
Caerdydd

Pori & Bidio

41556 0

Jewellery, Collectables & Fine Art

5 Mawrth 2024 10:00 YB
Bae Colwyn

Pori & Bidio

41151 0

Fine Art & Interiors

8 Mawrth 2024 10:00 YB
Caerdydd

Pori & Bidio

Subscribe to our catalogue alerts