Rygbi a Chwaraeon Eraill

Am y canlyniadau gorau cynhelir ein harwerthiant Chwaraeon yng Nghaerdydd, un o brifddinasoedd chwaraeon amlycaf Ewrop.

Mae’r arwerthiannau hyn yn ymwneud yn bennaf â dillad chwaraeon a wisgwyd mewn cystadlaethau, ategolion, capiau rhyngwladol ac arteffactau - oll yn fawreddog a hanesyddol.  Mae’r arwerthiant yn canolbwyntio llawer ar rygbi, pêl-droed a chriced rhyngwladol, yn aml iawn gyda gogwydd Cymreig.

Gallwn gynnig prisiadau ac asesiadau ar gasgliadau clybiau ac eitemau preifat yn unrhyw le yn y byd – heb unrhyw reidrwydd arnoch i werthu. Rydym wedi gwerthu eitemau i werthwyr yn hemisffer y de ac Ewrop. 

Mae’r cleientiaid sy’n prynu gennym yn dod o bedwar ban byd ac ers y cychwyn cyntaf mae’r arwerthiant wedi gwerthu eitemau i amgueddfeydd, casglwyr heb eu tebyg a sefydliadau chwaraeon enwog.

Uchafbwyntiau Diweddar