Pwy ydym ni

Sefydlwyd y cwmni yn 1992 gan David a Margaret Rogers Jones, ac mae Rogers Jones & Co yn parhau’n fusnes teuluol yn cynnig arbenigedd mewn sawl maes ac, ar hyn o bryd, yn cynnig arwerthiannau arbenigol yn cynnwys Celfyddyd Gymreig, Porslen a Hen Bethau Cymreig, Dodrefn Cyfnod Cain, Arian, Gemwaith, Darnau arian ac oriorau, Milwrol a Morwrol, yn ogystal â Gwerthiannau Nwyddau o Dras a Chyffredinol. Rydym yn gwerthu o ystafell arwerthu 4000 troedfedd sgwâr yng nghanol tref Bae Colwyn, Gogledd Cymru ac yn ein cyfleuster masnachu 6000 troedfedd sgwâr yng Nghaerdydd.

Rydym yn ddeheuig yn gwerthuso a gwerthu casgliadau preifat a gwasgaru eiddo ac rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth prisio cynhwysfawr at ddibenion yswiriant, profiant, ysgaru ac ati. Mae Rogers Jones & Co yn falch o’i berthynas gyda’i gwsmeriaid yn cynnwys banciau a chyfreithwyr a chyda cleientiaid preifat ac fel cwmni preifat gallwn gynnig telerau hyblyg a chystadleuol.

Cyflawnwyd sawl record yn ein hystafelloedd arwerthu, yn enwedig felly wrth werthu celfyddyd Gymreig. Y dyddiau yma, Rogers Jones & Co yw’r tŷ arwerthu sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, yn cynnig gwasanaeth o fri fel prif dŷ arwerthu Cymru.