Prisiadau

Mae Rogers Jones & Co yn cynnig ystod lawn o wasanaethau prisio, ar lafar (anffurfiol) ac ysgrifenedig (ffurfiol), sy’n cynnwys:

  • Adnabod a gwerthuso ystod eang o hen bethau, celfyddyd gain a nwyddau casgliadwy
  • Gwerthuso eitemau unigol, cynnwys tai a chasgliadau at ddibenion gwerthu a rhoi cyngor arnynt
  • Prisiadau ysgrifenedig ar gyfer:
  • Treth etifeddiaeth (Profiant)​
  • Yswiriant
  • Ysgariad

Darparwn wasanaeth wedi’i deilwrio i gwrdd ag anghenion ein holl gwsmeriaid, sy’n cynnwys yswirwyr, cyfreithwyr ac unigolion preifat.

Mae ffi glir a chystadleuol i’n gwasanaethau prisio (lle y’u codir), yn seiliedig ar raddfa yn ôl yr awr. 

Mae modd cynnal y gwasanaethau hyn yn unrhyw le yn y Deyrnas Unedig ac maent ar gael o’n dwy ystafell arwerthu yng Ngogledd a De Cymru. Pe byddech yn dymuno trafod eich anghenion prisio ymhellach a fyddech cystal â chysylltu â ni.