Hen Bethau a Chelfyddyd Gain

Cynhelir ein Harwerthiannau Celfyddyd a Hen Bethau yn rheolaidd yn y ddau leoliad, Bae Colwyn a Caerdydd.  

Yn yr arwerthiannau hyn ceir eitemau dethol o ansawdd, diddordeb neu werth esthetig. Maent yn cwmpasu’r bychan iawn megis modrwy ddiemwnt i’r mawr iawn megis dreser Gymreig.

Nid oes fath beth ag arwerthiant Celfyddyd a Hen Bethau nodweddiadol, ond yn aml iawn caiff y categorïau a ganlyn eu cynnwys: 

  • Dodrefn derw a gwlad
  • Dodrefn cynhenid
  • Matiau a charpedi
  • Peintiadau a phrintiau Seisnig, Dwyreiniol a Chyfandirol
  • Serameg a gwydr o bob cyfnod
  • Celfyddyd ddwyreiniol, addurniadol yn cynnwys serameg
  • Arian, EPNS a hen bethau llestri metel eraill
  • Gemwaith, ‘bijouterie’ ac ‘etui’
  • Teganau, llyfrau, blychau casgliadwy, amryfal hen bethau

Uchafbwyntiau Diweddar