Uchafbwyntiau Diweddar

Hafan

  • Gydag ystafelloedd arwerthu strategol yng Ngogledd a De Cymru
  • Deiliaid presennol y pris uchaf a gafwyd mewn tŷ arwerthu celfyddyd Gain yng Nghymru (£180,000 yn 2015)
  • Deiliaid presennol y pris uchaf a gafwyd am ddarn o emwaith yng Nghymru (£34,000 yn 2014) ac am gelf (£60,000 yn 2016)
  • Arwerthiant Cymreig - arwerthiant arbenigol o Gelfyddyd Gymreig a phorslen Cymreig
  • Arwerthiannau arbenigol o Hen Bethau a Chelfyddyd Gain yn y ddau leoliad
  • Arbenigwyr clirio cartrefi ac eiddo gyda gwasanaeth un-stop llwyr  
  • Gwasanaethau Prisio Profiant
  • Gwasanaethau Prisio Yswiriant
  • Asesu hen bethau, celfyddyd, gemwaith, dodrefn a chasgliadau yn eich cartref neu yn ein hystafelloedd arwerthu trwy apwyntiad  

Rhif Ffôn Gogledd Cymru: 01492 532176   

Rhif Ffôn De Cymru: 02920 708125