Cysylltu â ni

Peidiwch ag e-bostio’ch cynigion, defnyddiwch ein system gwneud cynigion ar lein. Ni fyddwn yn gwarantu nac yn cadarnhau cynigion a anfonir trwy e-bost.

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen isod i anfon neges atom neu ddefnyddio’r manylion cyswllt ar gyfer ein hystafelloedd arwerthu yng Nghaerdydd a Bae Colwyn os oes gennych ymholiad mwy penodol.

Bae Colwyn

Ymholiadau Cyffredinol
info@rogersjones.co.uk

Adroddiadau Cyflwr
LotEnquiryNW@rogersjones.co.uk

Cynigion
NorthWalesBids@rogersjones.co.uk

John Rogers Jones, Rheolwr yr Ystafell Arwerthu a Logisteg
John.rogersjones@rogersjones.co.uk

Dawn Sandham, Rheolwr Swyddfa Bae Colwyn
Dawn.Sandham@rogersjones.co.uk

Caerdydd

Ymholiadau Cyffredinol
cardiffinfo@rogersjones.co.uk

Adroddiadau Cyflwr
LotEnquirySW@rogersjones.co.uk

Cynigion
SouthWalesBids@rogersjones.co.uk

Ben Rogers Jones, Arwerthwr a Phartner
Ben.rogersjones@rogersjones.co.uk

Alexandra O’Reilly, Rheolwr Swyddfa Caerdydd
Alexandra.oreilly@rogersjones.co.uk

Angela Haines-Davies, Clarc Ystafell Arwerthu Caerdydd
Angela.davies@rogersjones.co.uk