Clirio Tai

Gall arwerthwyr Rogers Jones & Co drefnu i glirio eiddo o’r dechrau i’r diwedd gan fod gennym berthynas gyda detholiad o gwmnïau symud dodrefn yng Ngogledd, De a Chanolbarth Cymru sy’n mynd yn ôl flynyddoedd.  Er lles y gwerthwr ceisiwn werthu cymaint â phosib trwy arwerthiant ond, gallwn, hefyd, drefnu i gael gwared ag eitemau nad oes modd eu gwerthu. 

Gyda’r rhan fwyaf o achosion o glirio tai, bydd ein partner sy’n clirio’n anfon anfoneb atom am y gwaith a wnaed ac yna byddwn yn tynnu ei gostau o’r elw terfynol. Fel hyn mae modd gweithredu’n llyfn a didrafferth ac, o’r herwydd, nid oes costau cychwynnol i’r gwerthwr.

A fyddech cystal â nodi y gallwn gynnig prisiadau profiant pe byddai hyn yn ofynnol ar y dechrau ac mae llawer o gwmnïau cyfreithwyr yng Ngogledd a De Cymru yn gofyn i ni wneud y gwaith hwn. 

Am ragor o fanylion am y gwasanaeth clirio tai, ffoniwch y swyddfa sydd agosaf i’r eiddo.